پایان نامه با موضوع:معراج پيامبر(ص) و آثار تربيتي آن

استاد راهنما: سرکارخانم فاطمه رجبي

استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین آقاي باميري

محقق: بتول آذرپندار-سال 1388

چكيده :معراج حضرت محمد«ص» از جمله رخدادهاي دوران رسالت ايشان مي باشد که آيات و روايات از آن به بزرگي ياد کرده اند، لذا در اين پژوهش سعي شده است که با بياني شيوا به کميت و کيفيت معراج و مسائل پيرامون آن پرداخته شود که معراج در چه زمان و مکان و با چه وسيله اي انجام گرفته است و نيز اينکه اين سفر آسماني چگونه و با چه کيفيتي، از طريق رؤيا صورت گرفته يا بوسيله روح پيامبر«ص» و يا با جسم و روح آن حضرت به وقوع پيوسته است.

براي اثبات آن از ادله ي قرآني و روايي و عقلي بهره گرفته شده است، تا پشتوانه ي محکمي براي قبول آن داشته باشيم. و در ادامه نيز فلسفه و هدف معراج تا آنجا که از قرآن و روايات بدان دسترسي داشتيم، بيان شده است. و در نهايت برخي از آثار تربيتي که مي توان از مکتب تربيتي معراج بدان ها دست يافت اشاره شده است. براي تدوين اين پژوهش از منابع و متون اسلامي از جمله کتب روايي و تفسيري بهره گرفته شده تا مطالب ارائه شده مستند به کلام خدا و معصومين«ع» باشد.

جهت دسترسی به این پایان نامه و سایر پایان نامه ها با معاونت پژوهش موسسه معصومیه به شماره 025321160 داخلی 6264 تماس حاصل فرمایید.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پایان نامه ها
[دوشنبه 1394-03-11] [ 10:15:00 ق.ظ ]