مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبري:
احساسات‌ و نيازهاي‌ اصلي در همه يکسان است. در اين‌جهت يک ثروتمند مثل يک فقير است، هر دو دلشان مي‌خواهد وقتي وارد خانه شدند، خانه به آنها آرامش و امنيت و احساس راحتي و آسودگي بدهد. اين‌را همة مردها مي‌خواهند. همة زن‌ها هم مي‌خواهند وقتي شوهرشان وارد خانه شد، خانه را پر از شيريني و شادي کند که خانه برايشان محيط راحت و شادي شود، زيرا هر دو خستگي دارند؛ زن کارهايي دارد و مرد هم کارهايي. حالا مرد در چالش‌هاي زندگي و زن هم يا در چالش‌هاي زندگي و کارهاي سياسي يا در خانه و يا تربيت فرزند، هر دو خسته‌اند. وقتي‌که زن‌و شوهر در پايان کار روزانه يا در وسط روز به هم مي‌رسند و همديگر را مي‌بينند، هر دو از هم توقع دارند که بتوانند محيط را شاد، سرزنده، قابل زيست و رفع‌کننده از خستگي بسازند، اين توقع به جايي است. اگر بتوانيد اين کار را بکنيد زندگي شيرين خواهد شد.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: در محضر خوبان
[شنبه 1394-03-23] [ 12:22:00 ب.ظ ]