سفیر صبا
موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران قم


خبرنامه
 
  شرح فرازهای دعای ندبه13 ...

یابن الانجم الزاهرة


ای فرزند ستارگان نورافشان خوش رنگ

یا مهدی

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: الفبای انتظار, شرح دعای ندبه
[پنجشنبه 1393-02-11] [ 10:40:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  شرح دعای ندبه12 ...

یابن الاعلام اللائحه
ای فرزند علامت های ظاهر و آشکار حق
“اعلام” جمع علم و آن اثر ونشانه ای است که به وسیله آن چیزی شناخته و دانسته شود.
“لائح” به معنای مظهر یعنی صورت ظاهر و نماد و نمود است و علم های ائمه علیهم السلام می باشند که در هر عصر و زمان مردم به نور هدایت آنان راه معرفت و خداشناسی و راه حیات و سعادت را تعلیم می گیرند و خداوند قدر و مرتبه آنان را بالا برده و ایشان را سرآمد خلق خود قرار داده و بر عالمیان برتری داده و به بندگانش اعلام کرده که به وسیله آنان در تاریکی های خشکی و دریا هدایت شوند یعنی در ظلمات احکام که ناشی از ظلمت های طبیعت حیوانی که تعبیر به ظلمات بر شده از آنان پیروی گردد حاصل آن که تمام بندگان در معتقدات و احوال و اعمال هر چیزی به وسیله آنان هدایت هدایت می شوند.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: الفبای انتظار, شرح دعای ندبه
[شنبه 1391-10-16] [ 10:25:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  شرح دعای ندبه(11) ...


یابن الأطائب المطهرین
ای فرزند نیکوترین عالم
أطائب ، جمع أطیب ، صفت تفصیلی طائب و طبیب است.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: الفبای انتظار, شرح دعای ندبه, نکته های ناب
[دوشنبه 1391-04-05] [ 01:26:10 ب.ظ ] لینک ثابت

  شرح دعای ندبه(10) ...

یا بن الساده المقربین
ای فرزند بزرگان مقربان درگاه الهی
“سید” بر حسب معنا لغوی کسی را گویند که شریف و بزرگ قومی باشد و در اخبار و ادعیه ، انبیاء و اوصیاء را سید گویند.
المقربین : یعنی نزدیکان و آنان کسانی هستند که که به وسیله اعمال حسنه و رفتار پسندیده اشعه ای از نور خدا در وجودشان پرتو افکنده و متصف به کمالات و صفات عالیه شده اند و بدین وسیله به خدا تقرب پیدا کرده و از زهره مقربین شده اند اما نه قرب مکانی بلکه قرب روحانی و معنوی.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: الفبای انتظار, شرح دعای ندبه
[سه شنبه 1391-02-26] [ 11:55:17 ق.ظ ] لینک ثابت

  شرح دعای ندبه(9) ...

این وجه الله الذی الیه یتوجه الولیاء

کجاست آن وجه الهی
که دوستان خدا به جانب او  روی می آورند.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: الفبای انتظار, شرح دعای ندبه
[یکشنبه 1391-02-10] [ 11:31:41 ق.ظ ] لینک ثابت

  شرح دعای ندبه (8) ...

این صدر الخلایق ذو البر و التقوی

کجاست آن که پیشوا و صدر نشین آفریدگان و اهل نیکوکاری و تقوا است.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: الفبای انتظار, شرح دعای ندبه
[سه شنبه 1390-12-16] [ 12:46:05 ب.ظ ] لینک ثابت

  شرح دعای ندبه7 ...

این بقیة الله التی لا تخلوا من العترة الطاهرة
کجاست حضرت بقیة الله
که عالم خالی از عترت طاهره نخواهد بود.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: الفبای انتظار, شرح دعای ندبه
[شنبه 1390-11-29] [ 02:12:45 ب.ظ ] لینک ثابت

  شرح دعای ندبه6 ...

این باب الله الذی منه یؤتی
کجاست آن باب خدایی که از طریق آن (به شهر علم و ایمان) وارد می شوند.
برای هر مقصد اسباب و مقدماتی است که از آن به باب تعبیر می شود و باب رستگاری و سعادت دنیا و آخرت هم متابعت پیامبر و اوصیای او علیهم السلام است.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: الفبای انتظار, شرح دعای ندبه
[دوشنبه 1390-11-17] [ 10:21:18 ق.ظ ] لینک ثابت

  شرح دعای ندبه5 ...

این المنتظر لاقامة الامت و العوج
کجاست آن کسی که منتظریم اختلاف و عیب و کجی اهل عالم را اصلاح و به راستی و درستی بازگرداند.
کلمه “منتظر” اسم مفعول از باب افتعال است ،به معنای انتظار کشیده شده که دیگران در انتظار او به سر می برند.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: الفبای انتظار, شرح دعای ندبه
[چهارشنبه 1390-10-28] [ 10:15:37 ق.ظ ] لینک ثابت

  شرح دعای ندبه4 ...

این المعد لقطع دابر الظلمة
کجاست آن کسی که برای برکندن
ریشه ظالمان و ستمگران مهیا و آماده گردیده.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: الفبای انتظار, شرح دعای ندبه
[دوشنبه 1390-10-19] [ 01:18:33 ب.ظ ] لینک ثابت
 
فراخوان یاوران حسینی